Dags att söka pengar

Nu är det dags att söka pengar ur Åke och Nancy Bergqvists donationsfond. Sista ansökningsdag 1 april.
Information och länk till ansökningsblankett hittar du här!

———————-

Ny inbjudan att söka anslag från stiftelsen Olga & Carl Axels fond för gamla i Fjällbacka
Olga & Carl Axels fond för gamla förvaltas av styrelsen för Insamlingsstiftelsen för äldreboende i Fjällbacka. Styrelsen vill gärna ha förslag på aktiviteter, material eller investeringar som kan stödjas av stiftelsen. Styrelsen behandlar inkomna förfrågningar vid styrelsemötet i maj varje år.
Citat ur stiftelsens ändamål: ”Den årliga avkastningen av stiftelsens kapital ska användas vid Fjällbackaservice till de gamlas nytta och nöje; båt- och bussutflykter, gåvor till jul, nyår och påsk m m”.
Fjällbackaservice är en centralpunkt, men det hindrar inte att alla gamla i Fjällbacka ges möjlighet att delta i en aktivitet, som anordnas av någon frivillig organisation och där stiftelsen ger bidrag.
Avsikten är att ge de gamla lite ”guldkant på tillvaron” utöver det, som ska bekostas av kommunala medel. Information om fonden hittar du här!
Förslag/ansökningar bör senast 30 april sändas skriftligen till:

Stiftelsen Olga & Carl Axels fond
c/o Insamlingsstiftelsen för äldreboende i Fjällbacka, Box 1, 457 27 FJÄLLBACKA.
eller mailas till schub.annalena@icloud.com