Om Fjällbacka

Se även Historia, Landskapsbeskrivning och Bildarkivet

Fjällbacka är ett litet fiskeläge beläget i yttersta kustbandet nästan exakt mellan Uddevalla och Strömstad. Orten som härstammar från 1600-talert har fått sitt namn från det stora berget, fjället, som karaktäriserar samhället. Fjällbackas stadsvapen berättar mycket om samhället förr. Det består av dels en båt symboliserande sjöfarten, två fiskar för fisket samt merkuriusnålen vilken ju står för handel. Sjöfarten har i dag en mycket ringa betydelse och även fisket har minskat kraftigt. I dagsläget är den största industrin en plastindustri med c:a 80 anställda. Även handel hantverk och IT är stora arbetsgivare. Att så kan vara fallet beror till stor del på den kraftiga turistströmmen som på sommarmånaderna styr mot samhället.

Norden

Invånare: c:a 1000

Kommun: Tanum
Landskap & Län: Bohuslän & Västra Götaland
Position: Lat. 58,36 N Long. 11,17 O

Avstånd till:

Göteborg c:a 150 km, Uddevalla 55 km, Strömstad 45 km,
Oslo 165 km, Malmö 450 km och Stockholm 520 km.

Till Fjällbacka:

Tåg till Uddevalla, sedan buss.
Fjällbacka har även ett mindre flygfält för privat/taxiflyg. Se ”Svenska Flygplatser

Mest känt för:

• Turistort med mycket gamla anor.
• Ansjovis är ett Fjällbackarecept,
• Ingrid Bergman bodde här då hon var i Sverige.
• Kungsklyftan, en stor klyfta genom Vetteberget.
En av inspelningsplatserna för Ronja Rövardotter