Oscar Nordblom

Oscar Nordblom

1972 –

Oscar Nordblom är utbildad på KV Konstskola, Göteborg och Bildlärarutbildningen, Umeå Universitet.
Arbetar mestadels med miljöer och landskap i akvarell. Även tecknare.
Har haft ett tiotal separata utställningar på Gallerier och Kommuner. Bosatt i Fjällbacka.