Fjällbacka samhällsförening bjuder in boende, föreningar och företagare i Fjällbacka

Tid o plats:
Torsdag den 29 september kl 18.00-19.30.
Upper Deck, Bryggan.
Syfte:
Utvärdering av sommaren i Fjällbacka som underlag till samhällsföreningens yttrande till Tanums Kommun.
Inbjudna:
Boende, föreningar och företagare i Fjällbacka.
Frågeställning
Vad har varit bra och vad kan Tanums Kommun förbättra inför sommaren 2023 i Fjällbacka.