Välkommen till Florö

Florö är en pärla bland de ca 35.000 öar och skär, som under istiden skars ur graniten av vatten, sten och is från det tunga täcket när inlandsisen ´drog sig tillbaka´ för ca 15.000 år sedan.

Denna skärgård av blankslipad grå eller röd granit, som sträcker sig från Göteborg till norska gränsen är på många sätt unik.  Graniten fungerar sommartid som stora bakugnar då de värms upp av solen under dagen och behåller värmen över natten. En sval sommarkväll kan man njuta och gå behagligt barfota över klipporna

Sillperioderna har betytt mycket för Florö under senare århundraden. Alla som ingick i sillhanteringen gavs bra inkomster och inte minst sillpatronerna blev rika. Peter August Johansson var en av dessa mest framgångsrika patroner och rörelseidkare, som - tillsammans med sin moder - krögerskan Abela - drog ihop en ansenlig förmögenhet. Läs mer om detta under Historia.

Vi har nu kommit till den tredje perioden i Florö ägarehistoria, då min fader under lyckliga omständigheter fick tillfälle att köpa ön för den idag smått löjliga summan av 6.000 kronor 1931, vid en så kallad ´bättre lunch´. Han hann under sin livstid rusta upp de fem husen och genom planteringar av blommor, buskar o träd förvandla ön från ett förfallet ´spökslott´ till den prunkande oas och paradis den idag.

För att försöka veja för det ödesmättade talesättet: ´Värva, ärva och fördärva´ har jag - som arvinge i första generationen - sett till att de kulturhistoriska värdena förknippade  med Florö nu kan bevaras - ´för evigt´ - genom kulturminnesförklaring av samtliga  byggnader och Parken (1992, Nr 22 i Bohusläns förteckning över byggnadsminnen). Ett finansiellt tungt men historiskt och kulturellt viktigt och ansvarsfullt åtagande för mig som pensionär och privatperson utan andra finansiella resurser än att vid 75 jobba vidare ´på övertid´.

Vi bidrar gärna till att välkomna giftaslystna, ofta med speciell lokal och personlig anknytning till Florö och Fjällbackatrakten, möjligheten att fira bröllop i denna unika inom- och utomhusmiljö.

Florö är även tillgängligt för allmänheten vid speciellt arrangerade tillfällen såsom Skärgårdens Dag och liknande. Och vi är öppna för att diskutera liknande arrangemang men vill undvika kommersialisering - en känslig balansgång.