Grafiskt

Fjällbackas vapen i olika format.

Ett heraldiskt vapen beskrivs i ord och kan till skillnad från ett varumärke avbildas på olika sätt av olika konstnärer. Därför varierar många vapnens utformning och ger en spegel av tidens tolkning genom århundraden.

Fjällbackas vapen fastställdes av Riksheraldikämbetet, med konung Gustav V:s gillande, den 3 december 1948 (för att hugfästa 50-årsminnet av Fjällbacka municipalsamhälles tillkomst) med följande beskrivning:

Sköld, delad av silver, vari en blå båt med hissade segel, och av blått, vari en merkuriestav, på vardera sidan åtföljd av en stolpvis ställd fisk av silver med röd beväring (därest dylik skall komma till användning), den högra vänstervänd.

Fenorna på fiskarna var/är alltså ibland röda. Se Kunglig Maj:ts resolution här

Fjällbackas statsvapen

Rastrerat vapen TIF och JPG
(för tryck eller web, mjuka
färgövergångar med många nyanser)

Vektoriserat vapen EPS
(för tryck, dataskärning m.m.
Bara två färger, blått och vitt)

Namnet vektoriserat som textkonturer
(kräver inte typsnittet på din dator)

Vapen TIF-format 450 kb
Vapen JPG-format (kvalitet 12)147 kb
Vapen EPS-format 459 kb
Namnet EPS-format 263 kb
Typsnittet Viking-Normal (TTF)

För att hämta filer gör du såhär:

  • TIF – Klicka på länken i rutan ovan till höger och spara den på din dator
  • JPG – Klicka på länken i rutan ovan till höger, bilden öppnar sig. Högerklicka på bilden och välj ”Spara bild som…”
  • EPS – Klicka på länken i rutan ovan till höger och spara den på din dator. Du får troligtvis ändra filtillägget från .ps till .eps
  • Typsnittet – Högerklicka på länken i rutan ovan till höger, välj ”Spara mål som…” och spara den på din dator. Därefter får du installera typsnittet via ”Kontrollpanelen – Teckensnitt”