Carsten Hvistendahl

1901-1972

Född i Göteborg. Studier på Valands målarskola, Paris 1926-29 och Konstakademien Stockholm.
Hyr hus på Fläskö och 1942 köper han ett hus där. Fjällbacka skärgård är en central punkt i hans målarliv. Han får ett karakteristiskt förhållningssätt till den friska färgen och ljuset, vilket återspeglas i hans 30- och 40-talsmåleri. 1937 utför han en stor fondmålning i Dingleskolans samlingssal vars motiv är hämtat från norra Fläskö, se bild. Hans målningar finns också i Folkets Hus och Thordénrederiet i Uddevalla m fl ställen. Till en hyresfastighet i Göteborg gjorde han en mosaik med Fläskömotiv 1960. Året efter fick han i uppdrag att göra två mosaiker i det nybyggda Radiohuset i Stockholm. Motiven är Bogen och en fantasibild från skärgården, ett koncentrat av minnesbilder. Hans sätt att uppdela ytorna i markerade färgplan låter sig väl överföras till mosaik där materialet var Bohussten och italienskt glas.