Ingrid Rydbeck-Zuhr

1905-2001

Studier i Paris 1923-29, studier för Carl Wilhelmsson och Otto Sköld.
Ingrid Rydbeck var dotter till den dynamiske bankmannen Oscar Rydbeck. Förutom att måla var hon konstskriftställare och under 20 år redaktör för tidskriften ”Konstrevy”.
Hennes konstnärliga produktion omfattar främst landskapsmotiv från Sverige. Hon rönte särskilt erkännande för sina inträngande karakteriserande porträtt. I sin bok ”Barn av min tid” skriver hon om att hon hyrde in sig hos en fiskarhustru i Fjällbacka -”ett ännu ostört fiskeläge där bergen reste sig höga bakom rader av röda fiskebodar. Här fanns mycket att måla, arbetade så länge det var ljust, ibland hela tolv timmar om dagen. När det regnade satt några barn modell.”