Ingrid Werner

1915-2012

Konsten har varit en röd tråd genom hela Ingrid Werners liv. Efter teckningslärarutbildning vid Konstfackskolan följde studier vid Konstakademins Etsningsskola och vid Académie de la Grande Chaumière i Paris. Några år senare blev hon fil kand med konstvetenskap, nordisk och klassisk arkeologi. Som teckningslärare har hon varit verksam bland annat i Tanumskolan 1970-1981.
Vid sidan om sina studier som doktorand vid Institutionen för Antikens Kultur och Samhällsliv vid Göteborgs Universitet hade Ingrid regelbundna utställningar i sitt hus vid havet. Fjällbacka och skärgårdsnaturen är självklara inspirationskällor samt italien, som alltid haft en stor plats i Ingrids hjärta. Andra motiv är stilleben, blommo och den egna trädgården.