Jacob Hägg

1839-1931

Sjömilitär och konstnär, konteramiral anställd vid sjökartverket, 1900 – 1904 amiral i Karlskrona. Hägg hade stora kunskaper inom nautisk arkeologi och han verkade för upprättande av ett svenskt marin- och sjöfartsmuseum. Han utförde noggranna målningar och etsningar med motiv från havet. Ett par teckningar med årtalet Fjällbacka 1884 finns avbildade i Fjällbacka-bladet nr 31 sid 14. Här finns den stora bilden Sillfångst med vad vid Fjellbacka 12 jan 1878, trägravyr, ursprungligen publicerad i Ny Illustrerad Tidning febr 1879. Detta är början av den stora sillperioden. På sid 15 kommenterar Johan Mjölner bilden jämförd med verkligheten.