Karl-Allan Nordblom

född 1954

Född på Väderöarna. Studier för konstnärerna Nils Asp, Stig Trädgårdh och Bengt Andersson samt på Gerlesborgsskolan. Studier i konstvetenskap och informationsteknik på Göteborgs universitet.

Karl-Allan Nordblom är son till May Nordblom och sonson till Therese Nordblom. Efter att ha bott på Väderöarna till början av 60-talet flyttade familjen till Uddevalla. Nordblom flyttade vidare till Göteborg för högre studier och vid slutet av 70-talet tillbaka till Fjällbacka och hembygden. Karl-Allan Nordblom har ärvt intresset för akvarell av mor och farmor, men han tecknar även och målar i olja och tempera. Flera av traktens restauranger har dekorerats av Nordblom i form av väggmålningar i tempera.

Motiv är ofta skärgården och människor. De senaste tre åren har Karl-Allan Nordblom till stor del varit sysselsatt med att författa om Väderöarna och har därför inte målat i samma omfattning som vanligt. Resultatet av författandet kommer som en bok utgiven av
Bohusläns Museum sommaren 1998, naturligtvis med en del av illustrationerna
gjorda av författaren.

KAN