Malin Sellman

född 1943

Malin Sellman växte upp i Kristinehamn. Hon gick på Konstfackskolan och specialiserade sig på dekorativ konst. 1968-75 var hon anställd i Svenska Kyrkans Mission som konstlärare i Natal, Syd-Afrika. 1975 bosatte hon sig i Tanums kommun men återvände till Afrika i tjänst för SIDA och ANC, då till Tanzania, Dar es Salam och Etiopien.
I Fjällbacka har hon skapat en stor, färgstark kormatta med motiv från havet (se vidare artikel Fjällbacka-bladet nr 83). Sellman fick också Tanums kulturpris för sitt engagemang i Konstsilon, en verksamhet som dessvärre fick ett abrupt slut.