Wilhelm von Gegerfelt

1844-1920

Född i Göteborg. Studier i Köpenhamn och Düsseldorf.

1872 bosatte han sig i Paris. Han gjorde täta resor till Sverige. 1874 anslöt han sig som förste svensk till Skagenmålarna. Det mörka och dystra måleri, som han utvecklat i Dusseldorf, övergick i Frankrike till blond impressionism. Han målade företrädesvis kustmotiv och mariner från Frankrike, Venedig, Holland, men framförallt Sveriges västkust. Sommaren 1888 vistades Wilhelm von Gegerfelt i Fjällbacka och målade då bl a akvarellen ”Fjällbacka” som hänger i Furstenbergska galleriet på Göteborgs Konstmuséum. Konstnären står, när han målar tavlan, några meter till höger om den plats där Wahlberg stod 7 år tidigare när han målade sin berömda tavla ”Fjällbacka i månsken”.