Lasse Lundberg – Vals i Ulebergshamn (Man hade smyckat en brygga.)

PLEASE NOTE
# This file is the author’s own work and represents their interpretation of the
# song.You may only use this file for private study, scholarship, or research.

Datum: 1997 10 06
Källa: Anders Torevi, torevi@swipnet.se
Objekt: Från musikkasetten ”Fjällbacka Skärgård” där Lasse kåserar och sjunger sitt eget material.samt titelmelodin från LP´n ”Man hade smyckat en brygga” där Claes Olsson sjunger Lasses låtar.

Vals i Ulebergshamn
(Man hade smyckat en brygga.)

Text & Musik: Lasse Lundberg

Jag byter inte min kust mot Havanna, och ej Bovallstrand mot Hawaii, nej här bland kobbar och skär vill jag stanna, och höra slamret från Lysekils kaj. Visst har man somnat i kojen i sin dyngsura skans, men vad gör det när det väntar en midsommar dans. Och man har smyckat en brygga med björkar och kaprifol, det var precis vad som hände i fjol.

Jag lämnar Sotenkanalen om kvällen, och slörar upp emot Ulebergshamn, det var som målat med guld över hällen, uti kvällssolens slösande famn. Och långt ute i väster där sjönk just min sol, då fick jag höra från viken ett dragspel och en fiol, Man hade smyckat en brygga med björkar och kaprifol, det var precis vad som hände i fjol.

Jag klev i land och gick fram till musiken, jag hade med mig mitt gamla klaver, och sedan spela jag vals för publiken, och det var just fastän solen gått ner. Men det hände som alltid när man gått till lands, det står en flicka och ler i ett hörne nå´n stans. Man hade smyckat en brygga med björkar och kaprifol, det var precis vad som hände i fjol.

S O L O

Men det hände som alltid när man gått till lands, det står en flicka och ler i ett hörne nå´n stans. Man hade smyckat en brygga med björkar och kaprifol, det var precis vad som hände i fjol.