Fjällbacka Nyheter nr 1

Här har vi nöjet att delge er delar av ”Fjällbacka Nyheter”. Vi saxar ur tidningens utgivna nummer. Här får ni ett utdrag ur # 1 från år 1932. Redaktör torde varit Algot Wenander. Ha mycket nöje – varje rad är en liten pärla!


Fjällbacka Nyheter

Årg. 1
Ledande organ för Badorten Fjällbacka
Pris 15 öre

N:r 1


Anmälan

När nu Fjällbacka Nyheter vördsamt anmäler sin tillblivelse, betecknar detta, i motsats till andra tidningars tillblivelse, ingen epok i världshistorien. Men det är en så mycket större händelse i Fjällbackas historia, ty samhället får nu sin länge efterlängtade dagliga tidning, d v s den blir egentligen dagligen en, högst två gånger om året ty flera nummer än så hoppas vi slippa att svettas ihop i sommarvärmen. Det är nämligen arbetssamt att få ihop en tidning, då den 17 maj bjuder på 35 gr. i solen. Vi slå oss alltså för vårt breda bröst och föresätta oss att i vår tidning oförtrutet kämpa för frihet och rätt och glada och soliga sommardagar i Fjällbacka. Tidningen kommer att innefatta de färskaste och mest sensationella nyheter ifrån orten och den kringliggande nejden. Vi stå nämligen i oavbruten förbindelse med

nyhetsbyråerna, dels ner i hörnet utanför Karlssons manufakturaffär, dels med ortens rak och frisersalonger, varjämte vi sända specialreporters till alla bättre kafferep. Vi våga därför påstå, att vi städse skola vara väl underrättade, som vi dessutom hava som speciella medarbetare lyckats förvärva, bland annat herrar Andreas och John Joel med flera skarpa pennor, kommer tydligen tidningen att bliva läsvärd. Lägges härtill, att den som läser våra annonssidor, vinner en icke föraktfull kunskap om ortens inköpskällor och möjligheter, överlämna vi härmed, med största förtroende, och med risk att bliva stenade, vår tidning i den ärade allmänhetens välvårdade händer.

Högaktningsfullt Red.


Detta var ledaren till, som det visade sig, det enda nummer av tidningen som gavs ut.

Vill du läsa en artikel om Sjöfarts-underrättelser? Klicka här!
Känner du till Fjällbacka-alfabetet? Klicka här!
Meddelande till Badgäster anno 1932 Klicka här!
Annonser hittar du Här!
Tidtabell för ångbåtarna finns också! Klicka här!