Fjällbacka Nyheter Nr3

1932

Ledande organ för Badorten Fjällbacka
Pris 15 öre

Sid 3


Fjällbacka-alfabetet.

 • Alla som till Fjällbacka komma för att bada, böra vara glada som Kalle och Ada.
 • Bada bör man göra och baddräkt bör man ha, ty om man går utan, är inte alltid bra.
 • Calorik är punsch som bör drickas uti glas, dricker man ur byttor det blir för fint kalas.
 • Drottning har bina och drottning har balen, men av dem den sista blott kan lindra kärlekskvalen.
 • Ecke han jobbar med sin verkstad och snickrar, många små flickor med söta ord han smickrar.
 • Fjällbacka är dock den bästa plats på jorden, saken är säker fast stora låta orden.
 • Grogg är en dryck utav conjak och vatten, som ej bör givas åt Fjällbacka-katten.
 • Hjälp-Edsten är ett förtjusande ställe, att äta bär kan man där få tillfälle.
 • Ivar Dorthé har ansjovis och sill, som smakar bra med en dragnagel till.
 • John på hotellet han sköter sina gäster, så att det bara är kalas och små fester.
 • Kamrerarekontoret är platsen dit man går, sedan man gratis på lördag dansa får.
 • Laxar har Albert som ligga uti lådor, som har varit för glada och det har sina vådor.
 • Mannen och kvinna på Valö skola bada, blir det småbarn med, så bli säkert båda glada.
 • Nästan allt är sant som står i detta bladet, finns där några lögner så gå dom bort i badet.
 • Olyckor på kvällen ju lättast pläga hända, därför bör man ej gå till smedjan och vända.
 • Posten här sköts av en fröken så rar, ofta ett rek hon åt syndaren har.
 • Quinna med q är här okänd person, Fjällbacka har ingen järnvägsstation.
 • Rara äro Fjällbacka-flickorna alla, i deras händer vårt väl vi befalla.
 • Sanne hos Albert han säljer fisk, köp dig en sill blir det lite disk.
 • Tennis kallas den vita sporten, här finns i Fjällbacka den rätta sorten.
 • Ulkar äro fula djur, är du skönare har du tur.
 • Wätteberget sade smack, blev så snopet så det sprack.
 • Vatten är en farlig dryck, njutes oftast efter zwyck.
 • Xantippa var en elak käring, aldrig bjöd hon sin man på förtäring.
 • Ymnigt den strålande solen glöder, över Fjällbackas systrar och bröder.
 • Zebran sen gammalt ett randigt djur, Fjällbackabaden tar ränderna ur.
 • Ångra sig man bör ej göra, glädjen kan det lätt förstöra.
 • Älskling när det väl är skumt, säger mången fort och dumt.
 • Östen säljer bräder och plank, Pappan regerar Fjällbackas bank.

Vill du läsa en artikel om Sjöfarts-underrättelser? Klicka här!
Meddelande till Badgäster anno 1932 Klicka här!
Annonser hittar du Här!
Tidtabell för ångbåtarna finns också! Klicka här!