Fjällbacka Nyheter Nr5

1932

Ledande organ för Badorten Fjällbacka
Pris 15 öre

Sid 5


Bada i Fjällbacka
Fjällbacka Badortsförening

Johan Olofssons Järnhandel Tel. 40 Fjällbacka


Firma AXEL WENANDER
Allt för hushållet Tel. 12


Gröna Lids Pensionat
FJÄLLBACKA
1:sta klass pensionat
3 mål pris 3,50 pr dag, 2 mål 2,75
Ölrättigheter
Elegant danssalong

AKTIEBOLAGET
GÖTEBORGS BANK
Fjällbacka
Exp tid: 10-1,30
Fullständig bankrörelse


C.J. Dahlbergs
Köttaffär
Alltid
dagsfärska
varor

WIKTOR KALLIN
(Mitt emot ångbåtsbryggan)
Fjällbacka
Bröd- & Konfektyraffär
Frukt Tidskrifter mm


De bästa
vienerbröden
fås hos
Erik Jansson

Dorthés
ansjovis och sill
kan Du äta när Du vill


STORA HOTELLET
FJÄLLBACKA
Gott bord, moderata priser,
öl- och vinrättigheter, musik
Telefon N:o 3
Innehavare: R. Eklind
Rekommenderas


Kville Sockens Sparbank
Fjällbacka

A. W. JOHANSSONS Frisersalong
Tel. 43 Fjällbacka
Öppen 8,30 fm – 7 emJag Er klipper, champonerar,
rakar eller fint friserar
allt till lika billigt pris,
kom till mig och du är vis

Stor sortering i tvålar och kosmetiska artiklar


A. Johansson & Co
FJÄLLBACKA
Herrekipering – Manufakturaffär
1:sta klass herrskrädderi
Tel. 22

Större och mindre fartyg
grundstötas fort, väl och effektivt.
Söndagsseglare kappsejsas och genomblötas. Reel behandling.
Vördsamt
Skäret Gudmund


Vill du läsa en artikel om Sjöfarts-underrättelser? Klicka här!
Känner du till Fjällbacka-alfabetet? Klicka här!
Meddelande till Badgäster anno 1932 Klicka här!
Tidtabell för ångbåtarna finns också! Klicka här!