Fjällbacka Nyheter Nr6

1932

Ledande organ för Badorten Fjällbacka
Pris 15 öre

Sid 6


Göteborg-Lysekil-Strömstad-Oslo och åter
(inomskärs, skyddad för sjögång)

Avgångstiderna från mellanstationerna och ankomsttiderna äro ungefärliga.
Nedan angivna siffror avse timmar och minuter räknat från midnatt 0-24. Timsiffror efter kl. 12 middag beteckans sålunda 13 t. o. m. 24.

Ångarna

Stationerna

Göteborg

Uddevalla

Oslo

Nordgående: Sön Tis (2) Ons (1)
Från Göteborg 8,15 8,15 8,15
Från Lysekil 13,00 (*) 13,30 13,00
Från Fjällbacka 17,00 17,45 17,00
Ank. Strömstad 20,00 21,00 20,00
Mån Tis (3) Ons (2) Tors (1) Fre (3)
Från Strömstad 7,00 15,00 7,00 7,00 15,00
Ank. Oslo 13,00 21,00 13,00 13,00 21,00
Sydgående: Tis (3) Ons (1) Tors (2) Fre (3) Lör (1)
Från Oslo 8,00 15,00 15,00 8,00 15,00
Ank. Strömstad 14,00 21,00 21,00 14,00 21,00
Tors (1) Fre (2) Sön (1)
Från Strömstad 7,00 6,30 7,30
Från Fjällbacka 9,45 9,15 10,15
Från Lysekil 14,30 14,00 15,30
Ank. Göteborg 19,00 19,00 20,30

Vid Kyrkosund, Mollösund, Gullholmen, Gåsö och Skaftö-Stockevik stoppas för båt.

(1) Dessa turer gälla för ”Göteborg” och ”Oslo” fr. o. m. 18 juni t. o. m. den 1 sept. 1932.
(2) Ång. ”Uddevallas” turer gälla fr. o. m. 28 juni t. o. m. den 28 aug. 1932.
(3) Ång.”Göteborgs” tisdagsturer och ång. ”Oslos” fredagsturer fortgå under tiden fr. o. m. 28 juni
t. o. m. 19 aug. 1932 och stå i förbindelse med bantåg avgående från Göteborg kl. 7,45 el. 7,53, ank. Strömstad resp. kl. 10,56 och 12,20 samt med bantåg avgående från Strömstad kl. 17,10 till Göteborg.

(*) Efter Uddevalla-båtens ankomst.
Reservation för mellankommande förhinder. Eventuellt utbyte av båtar.

Ångbåtsaktiebolaget Bohuslänska Kusten, Uddevalla
Tel. 164 & 830