Fredrik Nycander

1867-1944

Nycander växte upp på Åby säteri. Större delen av hans produktion, som består av diktsamlingar, dramer och historiska berättelser, handlar om Bohuslän. Ex ”Ranrikes runor” i tre band (1917-1927).
I samlingen ”Vikens visor” ingår dikten ”Herr Gudmund” som handlar om hur den siste katolske prästen går under vid Gudmundskäret utanför Fjällbacka. Vidare finns partier om Fjällbacka med i den långa dikten ”Bohusresan”, en rimkrönika om Bohuslän från norr till söder (ingår i diktsamlingen med samma namn 1921, 2. utvidgade uppl. 1941). Om Fjällbacka står det bl a:

-På backar ligga husen under fjället,
med jätteklyftan – kärt mig blivit stället.