Johan Pettersson

1923

Fil dr i nordisk arkeologi, pensionerad adjunkt i Klövedals församling på Tjörn, framstående forskare i Bohusläns äldre historia. Pettersson har bl a skrivit en notis om Väderöarnas kyrka (Bohusläns Fornminnesförenings årsskrift 1951). Han säger att många sockenkyrkor har bevarats från medeltiden eller de nya byggdes på samma plats som de rivna gamla. Med det finns också försvunna kyrkor som tyder på att en befolkning funnits där som behövde en kyrka. Detta kan gälla gamla fiskelägen från sillperioderna. Han hänvisar till Sverker Stubelius bok om Fjällbacka från 1940, där han nämner lämningar på Storö, Väderöarna, av ett fyrsidigt murverk med ett altare med ett kors inhugget. Pettersson har besökt platsen och beskriver ruinen som 4,5 ggr 5 meter med en ingång på en halv meter. På en flat stenhäll finns en inskription med romerska siffror MXII (sista siffran dock otydlig) som kunde betyda 1011 eller 1012.
Johan Mjölner hade en tradition om att kyrkan skulle vara byggd av hugenotter som blivit vinddrivna och stannat på ön ett par vintrar. Detta kan ju inte förenas med årtalen ovan. Men man vet att Väderöarna under sillfisket har haft en central betydelse, och Johan Pettersson finner det inte otroligt att detta verkligen är en kyrkoruin. Inga skriftliga urkunder finns. Ruinen lär idag vara helt igenvuxen. Borde inte detta minnesmärke röjas upp och göras synligt?

Artikeln skriven av Inger Rudberg