Sven Gullström

1901 – 1997

Född i Karlstad. 1925-27 sekreterare i Nationernas Förbund sektion för intellektuellt samarbete. Egen advokatfirma i Stockholm sedan 1930. Gullström hade en stuga på Blåsopp, Valö. Hans roman ”Seglats i oprickad farled” utspelas delvis i Fjällbacka skärgård, 1970. Fjällbacka kallas i boken ”Fjällbräcke”. Handlingen är en kärlekshistoria och romanen fick inte någon god kritik (Bokrevy 1971), men här finns många välskrivna avsnitt om vår miljö som jag mycket uppskattar. Så här beskrivs Valö på ett så riktigt och självklart sätt som ingen tidigare gjort:

Han gick med raska steg över den stora bergkammen som skar tvärs igenom ön och delade upp den i två halvor, en östlig leende med frodiga betesängar, flaggstänger, bryggor och sjöbodar, det var den ansiktshalvan som var vänd mot fastlandet. Och så en västlig, kargare med slipade röda granithällar och jättelika rullstensblock, upptornade och kringspridda likt en sovande här av giganter. Den ansiktshalvan sneglade utåt Skagerack, och där var hav och bränningar så långr ögat kunde nå.”

Diktsamlingen ”Höstdagjämning” kom 1971. I avdelningen ”Från hav och fjäll” finns sex fina dikter om vår skärgård. En av dessa ”Höst” finns i Fjällbacka-bladet nr 83. En annan heter ”Västkustvår”:

”Jag går långsamt uppför berget
Häruppe ligger ett gammalt bronsåldersröse
och djupt därnere blinkar
fyren på Södra Syster”

Artikeln skriven av Inger Rudberg