Sverker Stubelius

(1889-1978) Född i Fjällbacka, seminarielärare, son till folkskollärare C R Stubelius.