P-skivor sommatrid i Fjällbacka

För att öka tillgängligheten till p-platserna har Tanums Kommun i samråd med Fjällbacka Samhällsförening beslutat att p-skivor skall gälla 15 juni-15 augusti på följande parkeringsplatser: Stallarnas parkering (vid brandstationen – busshållplatsen), Konsums parkeringKyrkskolans parkering (mellan Kyrkvägen och Galärbacken), Stora Kajens parkering (vid Richters). Uppställningstiderna är oförändrade.

P-skivor finns att köpa på: Konsum, Tappen (f.d. OK/Q8), Tång, Rogers, Plockboden, Turistinformationen (fler kan tillkomma) och kostar 20.- vilket oavkortat går till samhällsföreningen.