Välkommen till Fjällbacka Samhällsförening.

Styrelsen består av | Ordförande har ordet | Protokollarkivet | Stadgarna


Fjällbacka Samhällsförening har till syfte att arbeta för samhällets sunda utveckling, god samhällsanda och ökad trivsel.

Föreningens verksamhet utgår från medlemmarnas frågor, förslag och prioriteringar och vid behov bereds dessa med kommunens politiker, tjänstemän och andra myndigheter.

Alla fastboende inom Fjällbacka med postnummer 457 40, 457 41 och 457 42 och som har fyllt 16 år är automatiskt medlemmar i föreningen.

Samhällsföreningen bildades 1963 i samband med att Fjällbacka upphörde som ett municipalsamhälle och uppgick i Kville Kommun. Dagens Tanums kommun bildades 1971 genom sammanslagning av Kville, Bullarens och Tanums kommuner. Man kan därför se samhällsföreningens roll som att bevaka Fjällbacka samhälles intressen i dialog med Tanums kommun, men också att samarbeta med övriga föreningar som verkar i Fjällbacka. Varken Samhällsföreningen eller övriga föreningar är beslutande organ i kommunala frågor.

Sedan början av 2000-talet valde samhällsföreningen att öppna upp vårmötet även för delårsboende.

Fjällbacka samhällsförening bjuder in boende, föreningar och företagare i Fjällbacka

Tid o plats:
Torsdag den 29 september kl 18.00-19.30.
Upper Deck, Bryggan.
Syfte:
Utvärdering av sommaren i Fjällbacka som underlag till samhällsföreningens yttrande till Tanums Kommun.
Inbjudna:
Boende, föreningar och företagare i Fjällbacka.
Frågeställning
Vad har varit bra och vad kan Tanums Kommun förbättra inför sommaren 2023 i Fjällbacka.