Fjällbacka Samhällsförenings styrelse 2022

Ordförande: Gustaf Berggren Tel: 070 399 28 77 Mail: fjallbacka.samhallsforening@gmail.com
Vice Ordf: Agneta Blomqvist Tel: 073 667 93 18 Mail: ablomqvist68@hotmail.com
Sekreterare: Pernilla Uttgren Tel: 070 746 82 07 Mail: pernilla.passby@telia.com
Kassör: Karin Darpö Tel: 070-780 90 56 Mail: karindarpo@gmail.com
Ledamot: Carina Bjurström Tel: 073-310 76 49 Mail: carbj54@outlook.com
Ledamot: Stefan Börjesson Tel: 070 219 28 99 Mail: eppo67@outlook.com
Ledamot: Lisa Bjurenvall Tel: 072 307 30 69 Mail: lisa_bjurenvall@hotmail.com
Ledamot: Avsagt sig deltagande i styrelsearbetet eftersom jävsituation kan uppstå.
Suppleant: Alexander Eriksson Tel: 072 318 44 84 Mail: alexander@2se4u.com