Oscar Nordblom

1972

Oscar Nordblom är utbildad på KV Konstskola, Göteborg och Bildlärarutbildningen, Umeå Universitet.
Arbetar mestadels med miljöer och landskap i akvarell. Även tecknare.

Har haft ett tiotal separata utställningar på Gallerier och Kommuner. Bosatt i Fjällbacka.