Martin Rogberg

1896-1966

Rogberg föddes i orten Danmark, Uppsala län. Han arbetade som journalist och författade många reseböcker. I boken ”Dam med citroner” från 1932 återfinner vi en direkt beskrivning av Fjällbacka (med inlagd kärlekshistoria).
Boken börjar så här: ”Huvudgatan sluttar i en brant backe från kyrkan ned till ett fyrkantigt stensatt torg och mitt i backen ligger hotellet.” Vidare: ”Fiskeläget har mer än en gång härjats av eld; denna husklunga som krupit så tätt samman för att skydda sig mot stormen måste vara ett lätt byte för det andra ännu farligare elementet.”