Samhällsföreningen – Ordförandebrev sommaren 2022

Samhällsföreningen har genomfört valborgsfirande på Ingrid Bergmans Torg. Förutom vårsång, vårtal och dansuppvisning så hölls en paketauktion. Fjällbacka Samhällsförening beslutade att huvuddelen av behållningen från paketauktionen skulle gå till stöd för Ukraina. Nu har 20 000 kronor satts in till Läkare Utan Gränser som bedriver humanitärt stöd för den ukrainska befolkningen.

Med hänvisning till vårtalaren Johan Hultbergs budskap så är det inte självklart att demokratiska värderingar automatiskt består. Vi måste vara beredda att försvara värderingarna. Att stödja den ukrainska befolkningen och Ukrainas kamp mot det totalitära Ryssland kan anses vara ett sätt att försvara Sveriges demokratiska rättigheter.

Arbetet med kajen är försenat och öppningsdatum för allmänheten är planerad till 8 juli. Invigningsceremonin är planerad till slutet av augusti. Ett antal engagerade Fjällbackabor framförde förslag till förändringar av kajens ursprungliga utformning. Förslagen resulterade i, förutom att vara en allmän plats för aktiviteter, även att större fartyg kommer att kunna förtöjas vid kajen.

Samhällsföreningen har återupptagit dialogen med kommunledningen i Tanums Kommun. Ärenden som har varit uppe på agendan (våren 2022) är bl.a. boende till rimliga kostnader för åretruntboende, parkering och framfart i centrum för att möjliggöra företagande samt utveckling av servicenivån och turistverksamheten i hamnområdet. Kommunens köp av området under benämningen Flig kan komma att ge kostnadsmässigt rimliga bostadstomter för permanentboende.

Förutsättningen för Samhällsföreningens dialog med Tanums Kommun och möjligheten att påverka utvecklingen i Fjällbacka med omgivning är att bra idéer framförs till styrelsen. Framför dina idéer vid föreningsmötena eller direkt till styrelsemedlemmarna. På Fjällbackas hemsida, fjallbacka.com, under rubriken ”Föreningar” som finns under fliken ”Om Fjällbacka” kan du läsa vilka personer som ingår i Samhällsföreningens styrelse.

Sommaren står för dörren med många möjligheter till utomhusaktiviteter. På Badholmen finns, förutom badplatsen, också scenen som kan bokas för olika arrangemang via samhällsföreningen, utan kostnad. Sjöräddningsbasaren som genomförs den 23 juli kommer att genomföras med scenen som utgångspunkt. Under Västerhavsveckan som genomförs den 6-8 augusti i Fjällbacka kommer Samhällsföreningens tändkulemotor vid Ingrid Bergmans Torg att tuffa och gå vid några tillfällen.

När dessa rader skrivs är vårmötet (den 18 maj) förestående. Både information från kommunen och byggherrarna för nybygget på gamla Evas (Falkevägen 2) finns på agendan.

Årsmötet (höstmötet) genomförs under november månad. Samhällsföreningen arbetar för fullt med att arrangera ett nyårsuppträdande i kyrkan på nyårsafton. Inriktning är att ersätta nyårsfyrverkeriet (förbjudet i Tanums Kommun) med en ljusshow. Föreningen har erhållit ekonomiskt bidrag till en ljusshow från Bergqvists Donationsfond, men behöver ytterligare sponsorer för att kunna genomföra en upplevelserik föreställning. Hör av Dig till styrelsen om Du har idéer för hur vi kan erhålla ytterligare bidrag.

Önskar er alla som vistas i Fjällbacka med omgivning en trevlig och upplevelserik sommar och höst.
Ordförande: Gustaf Berggren