Samhällsföreningen – Ordförandebrev vintern/våren 2023

”Ensam är inte stark”. En av mina lärdomar från ett långt yrkesliv. Det är den gemensamma insatsen där man tar vara på människors olika färdigheter som ger styrka och förmåga att även klara av svårare tider. Den inställningen bör vi som är hel- eller delårsboende i Fjällbacka utveckla än mer och ta vara på för att i framtiden bevara Fjällbacka som en attraktiv plats att leva och verka på. Ditt engagemang är viktigt för att bevara och utveckla Fjällbacka till en attraktiv plats för att leva och bo på, både nu och i en framtid. Tveka inte att engagera Dig i Fjällbackas många olika föreningar!

Även om pandemihotet, som bl.a. har påverkat turistverksamheten i Fjällbacka, inte längre är lika aktuellt så påverkas vår vardag av kriget i Europa. Stigande mat-, drivmedel- och elpriser förändrar livsbetingelserna för många i vardagen. Verksamheten i Fjällbacka har och kommer att drabbas även om vi förhoppningsvis inte påverkas av krigets direkta konsekvenser. Tanums kommuns resurser kommer sannolikt att påverkas och är inte oändliga. Fjällbacka Samhällsförenings ambition är dock att bevaka så att Fjällbacka får en rimlig del av de resurser och åtgärder som kommunen totalt kan bidraga med. Förutsättningen för Samhällsföreningens dialog med Tanums Kommun och möjligheten att påverka utvecklingen i Fjällbacka med omgivning är att bra idéer framförs till styrelsen. Framför dina idéer vid föreningsmötena eller direkt till styrelsemedlemmarna. På Fjällbackas hemsida, fjallbacka.com, under rubriken ”Föreningar” som finns under fliken ”Om Fjällbacka” kan Du läsa vilka personer som ingår i samhällsföreningens styrelse.

Samhällsföreningen har genomfört ett möte under hösten 2022 för att inhämta synpunkter på vad som har fungerat bra under sommaren i Fjällbacka och vad som kommunen kan förbättra till sommaren 2023. Till mötet var alla hel- och delårsboende i Fjällbacka inbjudna. Uppslutningen var dock inte så stor. Diskussionen var konstruktiv och de reflektioner och synpunkter som framfördes sammanställdes och har delgivits kommunen. Några synpunkter var att toaletterna på Badholmen behöver fräschas upp med regelbunden tillsyn under sommaren samt att papperskorgar behöver sättas upp och tömmas regelbundet. Ansvariga vid kommunen har redan återkopplat till flera av de inlämnade förslagen till åtgärder.

Kajen på Norra Hamngatan invigdes under pompa och stå i slutet av augusti. Kajen som har fått en vacker och ändamålsenlig utformning inbjuder till framtida evenemang av olika slag, så som att t.ex. förtöja S/S Bohuslän vid kajkanten när fartygets passagerare önskar besöka Fjällbacka. Uppstarten av Västerhavsveckan i Fjällbacka genomfördes på kajen i början av augusti. Ett välbesökt evenemang där man bl.a. kunde förbättra sina kunskaper om havets betydelse för kustlivet och vad havet kan bidraga med på matbordet.

Önskar er alla som vistas i Fjällbacka med omnejd en God Jul och Ett Gott Nytt År samt en fin vår.

Gustaf Berggren
Ordförande