Samhällsföreningen – Ordförandebrev vintern 2021

Pandemin i världen är fortfarande ett orosmoln på vår himmel, både för hel- och delårsboende i Fjällbacka. Den dagliga verksamheten i och runt Fjällbacka måste ändå löpa på, så även verksamheten i Fjällbacka Samhällsförening.

Under höstmötet som genomfördes den 24 november på Bååthaket valdes en ny styrelse för 2022. Styrelsen förändrades redan innan vi haft vårt konstituerande styrelsemöte, då en nyvald ledamot varit tvungen att avsäga sin plats i styrelsen då hans arbetsgivare (Arbetsmiljöverket) konstaterat att vara styrelseledamot i Samhällsföreningen (bisyssla) innebär risk för jävsituation vid arbete hos myndigheten. Styrelsen består nu av 8 istället för 9 personer.

Som nyvald ordförande vill jag tacka er för förtroendet att få agera ordförande. Jag har ingått i den tidigare styrelsen under 2 år, bl.a. som vice ordförande. Min roll som ordförande är att tillsammans med erfarna och nya Fjällbackabor i styrelsen arbeta för att bevara och utveckla Fjällbackas varumärke som ett attraktivt samhälle för boende och företagande. Samhällsföreningen ska i sin verksamhet arbeta med utgångspunkt från medlemmarnas frågor, förslag och prioriteringar och bereda dessa med kommunens politiker, tjänstemän och andra myndigheter. Samhällsföreningen bildades 1963 i samband med att Fjällbacka upphörde som ett municipalsamhälle och uppgick i Kville Kommun. Dagens Tanums kommun bildades 1971 genom sammanslagning av Kville, Bullarens och Tanums kommuner. Man kan därför se samhällsföreningens roll som att bevaka Fjällbacka samhälles intressen i dialog med Tanums kommun, men också att samarbeta med övriga föreningar som verkar i Fjällbacka. Varken Samhällsföreningen eller övriga föreningar är dock inte beslutande organ i kommunala frågor.

Förutom att Samhällsföreningen regelbundet kommer att föra dialog med representanter för Tanums Kommun avseende boende, företagande, trafik och miljö så kommer styrelsen att arbeta med att arrangera uppträdande på ”badholmscenen”, arrangera Valborgsfirande samt demonstrationsköra tändkulemotorn, som finns i en container på Ingrid Bergmans torg. Det traditionella musikuppträdandet på nyårsafton i kyrkan kommer inte heller att ske i år (2021) dels p.g.a. att vi inte fått tag på intresserade musikanter, men också med hänvisning till aktuell utveckling av pandemin. Innan pandemin satte stopp för musikuppträdandet i kyrkan så var arrangemanget både välbesökt och uppskattat av både hel- och delårsboende. Styrelsens ambition är att Samhällsföreningen åter skall försöka arrangera ett nyårsuppträdande i kyrkan på Nyårsafton 2022. Lämna gärna förslag till styrelsen med idéer och förslag på musikuppträdande. Se det som ett upprop till alla som har sitt hjärta i Fjällbacka. Musikuppträdandet är inget livsåtagande utan arrangeras framgent år från år. Önskar till sist er alla som vistas i vår natursköna Bohusmiljö

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Ordförande: Gustaf Berggren